Modul în care comunică adolescenții într-o societate informatizată

Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei a schimbat toate aspectele vieții cotidiene, cu precădere în sfera comunicării, ajungându-se la transformări exponențiale de la nivelul unei macro societăți până la individ. Transmiterea de informații se realizeaza, în prezent, în condiții mult mai avantajoase ca în trecut, însă acestea pot prezenta consecințe ireversibile noilor generații în lipsa unui control normativ concret și a unei educații adecvate. În opinia mea, într-o societate bazată pe tehnologie informatizată, adolescenții au marele avantaj de a avea acces mult mai facil la interacțiunea socială și pot lega și menține prietenii mult mai ușor decât în oricare altă perioadă. Însă, cred că acest mod de a interacționa poate fi nociv pentru dezvoltarea si evoluția social-emoțională a acestora.

            În primul rând, adolescenții într-o societate informatizată pot comunica mai ușor ca niciodată prin intermediul multitudinii de platforme de socializare existente. În acest mod, ei pot întreține relații sociale pe care le-au format in prealabil cu mai mare ușurință ca in trecut ținând cont de faptul că ei se pot exprima mult mai liber si eficient și imediat, de multe ori chiar exprimandu-se intr-o stare pasivă și fără consecințe sociale. Spre exemplu, fiecare adolescent deține acum conturi de facebook sau whatsapp, cu ajutorul cărora socializează cu prietenii într-un mod degajat și fără angajamente sociale.

            În al doilea rând, adolescenții se află in perioada de tranziție între maturitate și copilărie, perioadă în care anumite situații pot produce daune care, dacă sunt reversibile,  sunt greu de remediat. În această perioadă a dezvoltării caracterului lor, abuzul de tehnologie nu poate fi altfel decât nociv. Deși aceștia au posibilitatea de a se exprima mai liber, lipsa interacțiunii sociale anihilează elemente importante ale comunicării (încărcătura emoțională, elemente de metalimbaj), fapt care are un impact semnificativ asupra întregii societăți. Spre exemplu, există studii care au demonstrat că, tinerii din societatea actuală sunt mai individualiști și mai puțin dispuși să își asume responsabilități sociale, mai radicali, mai intoleranți, față de adolescenții din anul 2005.

            În concluzie, se poate afirma faptul că, într-o societate informatizată, adolescenții au posibilitatea  avantajoasa de a menține relații sociale, fiind însă expuși unei dezvoltări sociale și emoționale precare. Comunicația informatizată a schimbat radical lumea, deschizând noi orizonturi în ceea ce privește socializarea la distanță

Nicorescu Andreea, clasa a XII-a E

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *