CUM SE SCRIE O RECENZIE DE CARTE

Prof. Drăgușin Alina

CE ESTE O RECENZIE?= prezentare succintă (în general în momentul apariției) a unei opere (literare), cu comentarii și aprecieri critice, destinată unui receptor neavizat.

RECENZIILE:

 • Fac vizibile cărțile;
 • Înglobează esența lor;
 • Sunt comunicate mai ușor;
 • Reprezintă o dovadă vie că acele cărți și-au întâlnit cititorii;

CE ALTCEVA MAI PUTEM RECENZA?

 • Opere științifice;
 • Piese de teatru;
 • Spectacole;
 • Lucrări de artă;
 • Concerte/expoziții;

SCOPUL UNEI RECENZII DE CARTE:

 • Să stârnească interesul cititorilor prin informații relevante, comentarii, aprecieri critice;

PLANUL UNEI RECENZII DE CARTE:

 1. PARTE INTRODUCTIVĂ:
 2. Cine este autorul, ce a mai publicat, cum a fost apreciată opera lui de către critica literară?;
 3. Date tehnice despre: contextul apariției cărții, editura, numărul de pagini, structura cărții, prefață;
 4. Genul cărții/ locul pe care îl ocupă în cadrul operei autorului;
 5. Importanța temei abordate/ actualitatea problemelor prezentate în carte;
 6. Comparații cu alte lucrări ale aceluiași autor sau pe aceeași temă aparținând altor autori;
 7. Cui se adresează?
 8. REZUMAT INDICATIV:
 9. Descrierea materialului;
 10. Prezentarea ideilor principale care reies din text (cu menționarea momentelor cheie/ a personajelor cheie);
 11. Citate reprezentative;
 12. ANALIZA SWOT A CĂRȚII- puncte tari/ puncte deficitare/ așteptări/ pericole;
 13. JUDECĂȚI DE VALOARE:
 14. Îmi place/ nu-mi place (ce, de ce, ce mi-ar fi plăcut?);
 15. Ce stări de spirit mi-a indus?;
 16. Ce a fost interesant pentru mine/ Ce mi-a clarificat?;
 17. CARACTERIZĂRI DE FORMĂ ȘI DE FOND:
 18. Oportunitatea lecturării cărții;
 19. Originalitatea / unicitatea conținutului operei;
 20. Motivarea titlului/ a coperții;
 21. CONCLUZII: propuneri personale cu privire la noi moduri de abordare a cărții.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *