Greşeala ca formă necesară în acumularea experienţei de viaţă

Greşeala se naşte din curiozitatea omului de a experimenta lucruri noi, precum şi din incapacitatea de a prevedea consecinţele faptelor sale. Astfel, sunt de părere că, greşeala poate fi o formă necesară în acumularea experienţelor de viaţă, deoarece aceasta contribuie la formarea noastră ca fiinţe complexe prin evitarea repetării erorilor trecutului, însă nu întotdeauna, deoarece consecinţele faptelor noastre pot afecta viaţa altor persoane.

   Pe de o parte, greşeala este provocată de lipsa unor competenţe necesare pentru a face faţă anumitor situaţii  şi reprezintă o formă de a arăta oamenilor efortul pe care l-au depus cu adevărat în rezolvarea unei probleme. Astfel, aceştia devin mai conştienţi de lipsurile lor, mai puternici, optimişti şi perseverenţi în atingerea scopului pe care şi l-au propus. Aceste situaţii problematice se transformă în simple provocări pe care oamenii le folosesc în avantajul lor deoarece ele le oferă oportunităţi de a evolua pe plan personal. Numai prin intermediul unor eşecuri aparente se poate ajunge la cele mai multe reuşite din viaţă. De exemplu,  din biografiile oamenilor remarcabili din istorie am aflat că aceştia au îmbrăţişat cu seninătate greşeala. Toţi au încercat soluţii, reţete, au eşuat, au revenit pe poziţii şi au realizat schimbări cu ajutorul cărora societatea a evoluat si standardul de viaţă a crescut.

   Pe de altă parte, greşeala poate fi şi o formă de a încălca libertatea şi siguranţa celorlalţi deoarece aceasta se poate răsfrânge asupra altor persoane a căror singură vină este de a se afla în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. În acest sens, o greşeala poate avea consecinţe grave atât asupra noastră, cât şi asupra celor din jurul nostru. Experimente noastre acoperite de scuza că a greşi e omeneşte pot răscoli destine. De exemplu, accidentele rutiere duc deseori la răni grave, care afectează pe termen lung viaţa victimelor şi a familiilor acestora.

   În concluzie, greşelile întâmpinate de-a lungul vieţii fac parte din procesul dezvoltării noastre personale şi ne ajută în acumularea experienţelor atât timp cât nu afectează destinele altor persoane.

Tudosie Ștefania, clasa a XII-a E

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *