Importanța studierii Literaturii universale

      Termenul de “literatură” are diverse sensuri, în funcție de uzul acestuia. În linii mari, poate desemna orice înregistrare simbolică, cuprinzând totul de la imagini și sculpturi la scrisori. Un înțeles mai concentrat ar fi doar textul compus din litere sau simboluri precum hieroglifele egiptene. Consider că , acordarea timpului și atenției necesare literaturii universale este foarte importantă deoarece literatura reflectă cel mai bine sufletul popoarelor, astfel că, noi ne putem îmbogăți cultura generală prin această materie care este și ea, la rândul ei importantă.

      În primul rând, în afară de cultivarea limbii române cu ajutorul textelor literare românești, principalul argument în alegerea exclusivă a textelor de literatură română în manuale, studiul limbii și literaturii în școală ar trebui să conducă și la înțelegerea și dezbaterea unor idei, la familiarizarea cu evoluția gândirii și a valorilor umanității. Literatura formează atitudini și comportamente. Dincolo de rolul formativ, literatura universală oferă soluții și sugestii pentru problemele unor comunități și societăți care au cunoscut experiențe similare. Spre exemplu, romane precum Madame Bovary, de Gustave Flaubert, dezvăluie condiția femeii superioare, a cărei viață aparent perfectă are micile sau marile ei mizerii. Femeia occidentală nu este ferită de drame și dezamăgiri .Personajul sfârșește dramatic prin a se sinucide, gest care marchează înfrângerea lui definitivă în lupta cu viața și cu societatea în care trăiește.

      În al doilea rând, prin studiul literaturii universale se asigură o deschidere şi o permeabilitate spirituală către alteritatea culturală, către semenii noştri, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de cultura pe care o poartă. Ea vehiculează, într-un fel, “universale” spirituale, elemente inductoare de unitate şi solidaritate umană; motivele şi temele invocate de literatură sunt, până la urmă, valabile pentru toţi, indiferent că suntem bogaţi sau săraci, femei sau bărbaţi, de un neam sau altul, de o credinţă sau alta etc. Studiul literaturii universale poate  pregăti sau întări alte moduri de asumare comportamentală sau de angajare a omului la nivel socio-comunitar.Spre exemplu, aflăm despre oamenii epocii, așa cum redă și Epopeea lui Ghilgameș, personajul principal al poemului este regele cetăţii Uruk, Ghilgameş. Acesta duce o viaţă plină de desfătări, care provoacă nemulţumirea supuşilor săi. De aceea, ascultând rugăciunile oamenilor, zeii creează un bărbat, o fiinţă sălbatică cu o forţă extraordinară, pe Enkidu. Cei doi se luptă, dar ajung să se preţuiască reciproc şi între ei se naşte o sinceră prietenie.După moartea prietenului său,Ghilgameș caută leacul nemuririi și al tinereții fără bătrâneți. Epopeea este şi un izvor istoric important, întrucât oferă istoricilor informaţii preţioase despre cum trăiau oamenii din Mesopotamia acum câteva mii de ani.

     În concluzie, sunt de acord cu studierea literaturii universale în școli. Literatura universală se dovedește deosebit de utilă tinerilor, fiindcă, dincolo de partea formativă, oferă soluții și sugestii pentru problemele unor comunități și societăți care au cunoscut experiențe similare, iar rolul acesteia este de a-i oferi cititorului o cultură solidă, o bază bună de cunoaștere a realităților lumii înconjurătoare, conturându-i o imagine amplă și profundă asupra vieții.

Ancuța Sabina, Clasa a XII-a E

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *