Școala- instituția asigurării dreptului copilului la educație

            Școala servește la o serie de scopuri, printre care cel de a construi încrederea, învățând copiii despre importanța lucrului în echipă și a colaborării cu ceilalți. Școala ajută tinerii să-și ghideze, totuși, stabilirea unei rutine zilnice, care este extrem de importantă pe măsură ce sunt direcționați spre locul de muncă și spre a deveni membri productivi ai societății. Elevilor li se oferă acces la idei noi, inclusiv știință și limbă, și li se oferă posibilitatea de a afla mai multe despre culturile mondiale, geografie și istoria personală.

            În opinia mea, dreptul copilului la educație este esențial pentru buna dezvoltare și funcționare a societății, deoarece educația din familie și din cadrul instituțiilor școlare sunt factorii care determină formarea personală și profesională a copiilor și pregătirea lor pentru viața de adult. Copiii au dreptul la  o educație de calitate, care are rolul de a le asigura egalitatea de șanse, dar și dezvoltarea personalității lor.

            În primul rând, pentru o educație de calitate, este nevoie ca instituțiile statului și familia să le ofere toate condițiile și cadrele necesare dezvoltării copiilor, deoarece însăși ,,Declarația Drepturilor Copilului” și principiul ,,egalizării șanselor” demonstrează necesitatea tuturor grupurilor de beneficiari ai serviciilor educaționale din sistemul public și din sistemele alternative de educație existente dintr-o comunitate, de a avea șanse egale la educație.
Astfel, educația incluzivă are ca scop înlăturarea tuturor barierelor în învățare, dar și asigurarea participării tuturor celor aflați în situații  de risc sau vulnerabili de excludere și marginalizare. Un exemplu relevant în aceste sens este ,,Declarația Conferinței UNESCO” din anul 1994, la Salmanca, care spune că ,,Școlile obișnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, care creează comunități primitoare, construiesc o societate incluzivă și oferă forme de educație pentru toți; mai mult ele asigură o educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența și rentabilitatea întregului sistem de învățământ.”

            În al doilea rând, poate că unul dintre motivele cele mai importante pentru a merge la școală este bogăția de cunoștințe și informații furnizate în cadrul școlii, deoarece școala oferă un refugiu sigur pentru răspândirea ideilor și adesea ne oferă acces la subiecte și idei pe care nu le-am găsi în mod regulat în casele noastre sau cu prietenii noștri, învățarea unei noi limbi, fiind  deseori cea mai bună realizare.Astfel, educația este factorul decesiv care acționează asupra dezvoltării copilului, acest proces continuu referindu-se nu doar la educația intelectuală (informativă și formativă) care se realizează în instituțiile de învățământ, ci la toate influențele care modelează copilul, ajutând la crearea unei personalități cât mai armonios structurate. Educația trebuie să asigure adaptarea optimă a copilului la cerințele societății, bazându-se pe potențialul individual. În ceea ce privește dreptul copilului la educație, un exemplu bun ar fi studiul realizat de ascociația ,,Salvați Copiii” și de  sociologul Ciprian Grădinaru, care arată faptul că, în topul celor trei drepturi exemplificate de către copii, dreptul copiilor la educație reprezintă 22 de procente la nivel de primă opțiune, fiind urmat de dreptul la viață(17%) și dreptul la exprimarea opiniilor(11%). Studiul arată faptul că se remarcă o scădere a informării copiilor despre drepturile lor. Dreptul la educație este cel mai adesea amintit și exprimat de copii sub diferite forme, în momentul în care aceștia sunt întrebați care sunt cele mai importante drepturi pentru ei.

            În concluzie, școala nu doar că este importantă pentru noi ca oameni, ci și pentru că ajută la progresul societății prin educarea membrilor care îi aduc forța de muncă individului prin noile informații dobândite. Școala sporește încrederea și ne învață să legăm și să menținem prietenii și ne ajută să învățăm cum să lucrăm împreună ca o echipă, care este principala temelie a oricărei societăți de succes. Fără școală, cunoștințele nu s-ar răspândi la fel de repede, iar accesul nostru la idei și oameni noi ar putea fi ușor tăiat. O lume fără școală ar crea dificultăți și ar împiedica dispersia creșterii economice, a toleranței și a aprecierii semenilor noștri.

  Realizat de: Stănică Ionela-Corina

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *