Scriitori 

postbelici

,,Golul cel veşnic din inima plinului învaţă golul să zboare.” – Ştefan Augustin Doinaş
,,Ar fi bine s-o uiţi! îi spuneam inimii,
uit-o, îţi spun!” – Geo Dumitrescu
,,În general, toţi adolescenţii au nevoie de poezie, din dorinţa de a exprima adevărul.” – Florin Iaru
,,În vremurile de restrişte nu se mai citeşte literatură, se citeşte spiritualitate.” – Ioan Alexandu
,,Era un râs fioros de fiară,
Era râsul râsului şi eu mă rugam” – Ileana Mălăncioiu
,,Eram nişte cratere stinse, mi-au spus, lumina
nu mai găsea drumul spre noi.” – Geo Dumitrescu
,,Arta n-are patrie, fiind o patrie ea însăşi.”  – Vasile Voiculescu
,,Dacă nu există ferestre, ele trebuie inventate.” – Marin Sorescu
,,Deși sunt obosit. Mă voi trezi peste un secol, un mileniu…” – Alexandru Mușină
,,Azi scriem poezia pe mari bucăţi de pâine.” – Mircea Dinescu
,,N-aş prea vrea să cad în vorbe mari şi late, dar, pasămite, viaţa însăşi, – ce nu e, totuşi, un cadou, fiind un dar.” – Şerban Foarţă